27 mars 2020, 15:01

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige, är många företag och branscher under stor press. Sveriges Farmaceuter har tillsammans med Svensk Handel beslutat att skjuta fram avtalsförhandlingarna för apoteksavtalen för Apotek Hjärtat, Kronans apotek, Apoteket AB och Lloyds Apotek. Nuvarande kollektivavtal får förlängd giltighetstid till och med den 30 november, avtalsförhandlingarna återupptas senast den 1 oktober.

Sveriges Farmaceuter bedömer att det i rådande läge inte hade varit möjligt att ingå sedvanliga avtal som skulle vinna acceptans hos medlemmarna. Förbundet och Svensk Handel anser att man genom att tillfälligt pausa förhandlingarna, tar ansvar för att stötta branschen och hela samhället i en svår tid.

- Effekten av coronautbrottet är oviss för alla branscher. Vi behöver vidta de åtgärder som vi kan och att skjuta upp förhandlingarna var det mest ansvarsfulla att göra i rådande läge, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.

En av konsekvenserna av att kollektivavtalens giltighetstid förlängs, är att även de lönerevisioner som skulle ha skett den 1 maj påverkas.

- Vårens lönerevisioner kommer att skjutas fram till i höst och vi pausar de förhandlingarna. Många företag är hårt ansatta av coronautbrottet, och det är sårt att i det läget genomföra lönerevisioner, säger Martina Perzanowska.

De avtalsyrkanden som förbundet har ställt om en god reallöneutveckling för medlemmar, trygghet i arbetslivet samt ett hållbart arbetsliv kvarstår. Apoteksdelegationen och förhandlingschef Martina Perzanowska ser fram mot fortsatta förhandlingar för bättre villkor för farmaceuter till hösten.  

17 september 2020, 10:20

Avtalsrörelsen återupptas med industrisektorn i täten

I mars ajournerades förhandlingarna inom industrin, något som kom att påverka hela avtalsrörelsen...

17 april 2020, 10:22

Avtalsrörelsen för anställda inom kommuner och regioner skjuts fram

Med anledning av Coronakrisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som skulle ...

15 april 2020, 14:59

Sveriges Farmaceuter och Almega beslutar att skjuta upp avtalsrörelsen

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter kommunicerat att avtalsrörelsen skjuts upp inom...

27 mars 2020, 15:01

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige, är många företag och branscher under stor press...

23 mars 2020, 10:15

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Under årets första månader har avtalsförhandlingar mellan Facken inom industrin , och IKEM ,...