08 november 2019, 14:43

Inriktningsbeslut för avtalsrörelsen 2020

Den 17 oktober fastställde förbundsstyrelsen inriktningsbeslutet för avtalsrörelsen 2020.  

Lön – bra jobb ska löna sig

 • Reallöneutveckling genom centrala avtal.

 • En tryggad individuell löneutveckling.

 • Lönerevisioner med sakliga kriterier för lönesättning och löneökningar som stödjer individens och verksamhetens utveckling.

 • För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsättningarna för detta.

 • Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssystemet.

Trygghet i arbetslivet – kompetensutveckling och pension

 • För individen är kompetensutveckling både en möjlighet att bibehålla sin anställningsbarhet men också en möjlighet till karriär och löneutveckling. Genom ett systematiskt kompetensutvecklingsarbete utvecklas och säkerställs förutsättningarna för detta.

 • Anpassning av kollektivavtalen till förändringar i pensionssystemet.

 

Ett hållbart arbetsliv – arbetsmiljö och arbetstid

 • Bättre arbetsmiljö, balans i livet och rätt till återhämtning.
  Villkoren i arbetslivet ska vara goda och ge en rimlig fördelning mellan arbete, vila och rekreation och befrämja en god hälsa. 
 • Individens möjlighet till flexibilitet ska inte medföra en utökning av arbetstiden. Att ständigt vara tillgänglig och flexibel riskerar att leda till stress och skapa en ohållbar arbetssituation.

 

 

17 september 2020, 10:20

Avtalsrörelsen återupptas med industrisektorn i täten

I mars ajournerades förhandlingarna inom industrin, något som kom att påverka hela avtalsrörelsen...

17 april 2020, 10:22

Avtalsrörelsen för anställda inom kommuner och regioner skjuts fram

Med anledning av Coronakrisen har Sveriges Kommuner och Regioner prolongerat de avtal som skulle ...

15 april 2020, 14:59

Sveriges Farmaceuter och Almega beslutar att skjuta upp avtalsrörelsen

Under de gångna veckorna har Sveriges Farmaceuter kommunicerat att avtalsrörelsen skjuts upp inom...

27 mars 2020, 15:01

Avtalsrörelsen för apoteksavtalen skjuts fram

Till följd av coronavirusets spridning i Sverige, är många företag och branscher under stor press...

23 mars 2020, 10:15

Industrins avtalsförhandlingar skjuts fram

Under årets första månader har avtalsförhandlingar mellan Facken inom industrin , och IKEM ,...