01 november 2020, 11:41

Industrins parter överens – historiskt svår förhandling över, nytt kollektivavtal på plats

Under morgonen meddelade Industrins parter att man enats om ett nytt avtal. Avtalet innehåller bland annat löneökningar, en ökad avsättning till flexpension och en handlingsplan för ett mer jämställt arbetsliv.

Samtliga fem fackförbund inom industrin; GS, IF Metall, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer som representerar Sveriges Farmaceuters medlemmar, svarade enhälligt ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna.

Parterna har enats om ett avtal med totalt 5,4 procents löneökningar under de kommande 29 månaderna. Avtalet innehåller löneökningar om 5 procent och en ökad avsättning till flexpension om 0,4 procent. Omräknat i årstakt motsvarar det 2,23 procent, vilket Facken inom industrin ser som en seger.

Sveriges Farmaceuters medlemmar inom industrisektionen med arbetsgivare som har kollektivavtal med Innovations- och kemiarbetsgivarna IKEM omfattas av avtalet som nu tecknats.

-          Givet den rådande situationen i vår omvärld, är vi nöjda med resultatet. Industrins avtal är normerande för svensk arbetsmarknad och avtalsvärdet kommer att få positiva effekter för våra medlemmar inom samtliga sektioner, säger Martina Perzanowska, förhandlingschef på Sveriges Farmaceuter.  

Avtalet börjar gälla från och med den 1 november 2020 och gäller till och med den 31 mars 2023. Det innebär att löneökningarna inte blir retroaktiva från i våras.

-          Avtalet innehåller värde på 3 procent från den 1 november 2020 och 2,4 procent från den 1 april 2022, säger Martina Perzanowska.

I avtalet har parterna även kommit överens om att ta fram en gemensam praktisk handledning för ett mer jämställt arbetsliv och att minska gapet mellan kvinnor och mäns löner. 

Bakgrund: Industriavtalet

• Industriavtalet berör 2,8 miljoner svenskar, sköts upp i mars på grund av pandemin.

• Fackens inom industrins avtalskrav innefattade bland annat en löneökningstakt om 3 procent under tolv månader, fortsatt arbetstidsförkortning, insatser mot skador på arbetsplatsen och en låglönesatsning.

• Arbetsgivarsidan erbjöd en årlig löneökningstakt om 1,4 procent, något som facken då inte accepterade.

• I den första hemställan från Opartiska ordföranden, fanns löneökningar på 4,5 procent under 29 månader. Arbetsgivarna accepterade budet, medan industrifacken ansåg att avtalsvärdet var för lågt och tackade nej.

 

20 november 2020, 14:52

AkademikerAlliansen kvarstår i AB 17

För kollektivavtalen inom kommuner och regioner är Sveriges Farmaceuter representerade i en...

13 november 2020, 11:30

Strejk inom handeln avblåst - nytt avtal på plats

Den 4 november rapporterade vi om varslet från fackförbundet Handels , något som hade kunnat komm...

04 november 2020, 11:31

Strejkvarsel från Handels kan påverka Sveriges Farmaceuters avtalsförhandlingar

Fackförbundet Handels varslar om strejk från den 13 november i förhandlingarna om nytt...

01 november 2020, 11:41

Industrins parter överens – historiskt svår förhandling över, nytt kollektivavtal på plats

Under morgonen meddelade Industrins parter att man enats om ett nytt avtal. Avtalet innehåller...

28 oktober 2020, 10:39

Nuläget inom avtalsrörelsen

Snart ska industrins avtal bli klara. Facken inom industrin sa nej till det första förslag...