17 september 2020, 10:20

Avtalsrörelsen återupptas med industrisektorn i täten

I mars ajournerades förhandlingarna inom industrin, något som kom att påverka hela avtalsrörelsen. I oktober återupptar industrins parter förhandlingarna, något som sker mot bakgrund av coronapandemin och nedgång i ekonomin.

Industrisektorn, som sätter ”märket”, återupptar förhandlingarna den 1 oktober. Märket, som i huvudsak innefattar procentuell löneökning och som även kan inkludera villkorsfrågor och hur många år avtalen ska gälla, blir normerande för avtalsförhandlingarna inom övriga branscher.

Den stora osäkerhet kring svensk ekonomi som rådde i mars har nu minskat betydligt och utvecklingen är på väg mot mer normala förhållanden. Lönerna bör därför utvecklas utifrån de förutsättningar som ges av ekonomins långsiktiga utveckling, skriver Facken inom industrin i ett gemensamt debattinlägg på Svenska Dagbladet.

Facken inom industrin står kvar vid de avtalskrav som tidigare presenterades, däribland ett lönekrav om 3 procent. Läs avtalskraven här

20 oktober 2020, 15:28

Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Avtalsrörelsen för industrisektorn är i full gång. Idag sade Facken inom Industrin, där Sveriges...

14 oktober 2020, 16:40

Facken inom industrin: rätt innehåll avgör

Industrins förhandlingar är återupptagna sedan 1 oktober. Enligt industrins förhandlingsavtal...

07 oktober 2020, 14:15

Avtalsförhandlingarna med Svensk Handel har återupptagits

Under gårdagen möttes Sveriges Farmaceuter och motparten Svensk Handel för att återuppta...

29 september 2020, 07:00

Yrkanden för de statliga avtalen överlämnade

Saco-S har lämnat över sina yrkanden till Arbetsgivarverket inför de kommande avtalsförhandlingar...

28 september 2020, 14:00

AkademikerAlliansen lämnar över yrkanden om löneavtalet

Under oktober inleder industrisektorns parter avtalsrörelsen, och med det inleds avtalsrörelsen f...