Kollektivavtalade försäkringar

PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän. PTK arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobbet, bland annat inom arbetsmiljö, pension och försäkringar.

Försäkringar för privatanställda tjänstemän

PTK släpper årligen en handbok om försäkringar som belyser försäkringar som privatanställda tjänstemän omfattas av inom lag och kollektivavtal. Ur innehållet:

Lagstadgade försäkringar:

  • vid sjukdom
  • vid arbetsskada
  • vid föräldraledighet
  • ålderspension
  • vid dödsfall

Kollektivavtalade försäkringar:

  • ITP (Industrins och handelns tilläggspension)
  • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
  • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
  • Avtal om allmänna anställningsvillkor

Handboken är ett hjälpmedel främst för troendevalda och PTK-förbundens anställda i deras fackliga verksamhet på arbetsplatserna.

Här kan du ta del av PTKs handbok om försäkringar 2020

Försäkringar för anställda inom kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare med kommunalt reglerade anställningsvillkor

Akademikeralliansen släppte i början av 2019 en skrift över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för anställda inom bland annat kommuner, regioner eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

Här kan du ta del av Akademikeralliansens skrift om försäkringar