Kollektivavtalade försäkringar

Försäkringar för privatanställda tjänstemän

PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän. PTK arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobbet, bland annat inom arbetsmiljö, pension och försäkringar.

PTK släpper årligen en handbok om försäkringar som belyser försäkringar som privatanställda tjänstemän omfattas av inom lag och kollektivavtal. Ur innehållet:

Lagstadgade försäkringar:

  • vid sjukdom
  • vid arbetsskada
  • vid föräldraledighet
  • ålderspension
  • vid dödsfall

Kollektivavtalade försäkringar:

  • ITP (Industrins och handelns tilläggspension)
  • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
  • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
  • Avtal om allmänna anställningsvillkor

"Handbok om kollektivavtalad tjänstepension och försäkring" är ett hjälpmedel främst för troendevalda och PTK-förbundens anställda i deras fackliga verksamhet på arbetsplatserna. Du hittar handboken här. Du omdirigeras till Avtalat.

Försäkringar för anställda inom kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare med kommunalt reglerade anställningsvillkor

Akademikeralliansen släppte 2021 en skrift, "Avtalet försäkrar", över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för anställda inom bland annat kommuner, regioner eller annan arbetsgivare som har kommunalt reglerade anställningsvillkor. Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

Skriften "Avtalet försäkrar", samt övriga avtal som Akademikeralliansen har tecknat, hittar du här. Du omdirigeras till Sacos hemsida.

Som statligt anställd finns det ett flertal kollektivavtalade försäkringar som Arbetsgivarverket har slutit med Saco-S (som Sveriges Farmaceuter är en del av):