Kollektivavtalade försäkringar

Försäkringar för privatanställda tjänstemän

När du är jobbar på ett företag som har kollektivavtal har du pension och försäkring via jobbet.

Lagstadgade försäkringar:

  • vid sjukdom
  • vid arbetsskada
  • vid föräldraledighet
  • ålderspension
  • vid dödsfall

Kollektivavtalade försäkringar:

  • ITP (Industrins och handelns tilläggspension)
  • TGL (Tjänstegrupplivförsäkring)
  • TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada)
  • Avtal om allmänna anställningsvillkor

Hos Avtalat.se kan du läsa mer, klicka här för att komma vidare

Försäkringar för anställda inom kommun, landsting/region, Svenska kyrkan eller annan arbetsgivare med kommunalt reglerade anställningsvillkor

Genom kollektivavtal är du försäkrad bland annat vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Dessa försäkringar har arbetstagarorganisationerna på den kommunala sektorn förhandlat fram och slutit avtal om med arbetsgivaren.

Hos Akademikeralliansen kan du läsa mer, klicka här för att komma vidare 

Som statligt anställd finns det ett flertal kollektivavtalade försäkringar som Arbetsgivarverket har slutit med Saco-S (som Sveriges Farmaceuter är en del av):