KOLLEKTIVAVTAL

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation, ett fackförbund.
I kollektivavtalet finns de anställningsvillkor som gäller för de anställda på en arbetsplats. Det reglerar också förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen.


Räkna ut kollektivavtalets värde för dig i en räknesnurra

Läs frågor och svar om kollektivavtal här

Läs dina kollektivavtal här

Läs om kollektivavtalade försäkringar här

Läs om avtalsrörelsen 2020