KOLLEKTIVAVTAL

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivarorganisation eller en arbetsgivare, och en arbetstagarorganisation/ ett fackförbund.
I kollektivavtalet finns de anställningsvillkor som gäller för de anställda på en arbetsplats. Det reglerar också förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsplatsen. 
Ett exempel är rätten till övertidsersättning. Det finns ingen lag som reglerar den anställdes rätt till kompensation i form av lön och/eller ledighet då man jobbar över. Detta regleras i stället i kollektivavtalet.

Kollektivavtalet ger dig ökad trygghet genom bland annat:

  • Tjänstepension med lägre avgifter än vad som går att teckna individuellt
  • Högre sjuklön, särskilt vid långvarig sjukdom, än den lagstadgade
  • Arbetsskadeförsäkring som kan ge upp till 100 % av lönen
  • Efterlevandeskydd  
 

➡️ Räkna ut kollektivavtalets värde för dig i en räknesnurra

 

 

➡️ Ditt kollektivavtal 

 

 

➡️ Kollektivavtalade försäkringar 

 

 

➡️ Om det saknas kollektivavtal

 

 

➡️ Avtalsrörelsen