Skicka in ett etiskt dilemma/etisk frågeställlning

Forum för etikfrågor tar emot och diskuterar frågor från medlemmar om etiska frågeställningar och dilemman som uppstår i yrkesvardagen.

Förhoppningen är att frågorna ska kunna användas för att hjälpa medlemmar att ställa in sin etiska kompass. 

Etiskt dilemma/etisk frågeställning