Farmaceut på apotek

Här kan du läsa om olika yrken som finns på apotek

Apotekare eller receptarie på apotek

Flera av arbetsuppgifterna på apotek regleras via lagkrav och den som utför dem måste vara antingen apotekare eller receptarie.

Olika karriärvägar inom apotek

Apotekschef

Utbildning
Apotekar- eller receptarieutbildning är en fördel.

Arbetsuppgifter
Apotekschefen har varierande arbetsuppgifter. Chefskapet – speciellt vid små apotek – kan ibland uppfattas som lite av ett allt-i-allo-jobb. Apotekschefen har ofta det övergripande ansvaret för personalfrågor, kvalitetsarbete (se också läkemedelsansvarig) samt verksamhets- och budgetansvar. Han eller hon planerar och följer upp verksamheten, samordnar, informerar, inspirerar och vägleder personalen. Chefen håller kontakt med ledning, andra chefer, och ofta lokala intressenter/organisationer samt lokal sjukvård. Apotekschefen ansvarar också för många praktiska göromål, som att se till att lokaler är städade och att saker blir lagade.

Bra att veta
Det är viktigt med helhetstänk och att vara lösningsorienterad. En apotekschef måste kunna ta egna beslut och samtidigt lita på sina medarbetare. Att vara en förebild är viktigt. Att vara chef kräver självkännedom, att våga ifrågasätta och en vilja att utvecklas som person.

Läkemedelsansvarig

Utbildning
Leg apotekare i första hand, men även leg receptarier med erfarenhet av kvalitetsrelaterat arbete kan bli aktuella.

Arbetsuppgifter
Det är den läkemedelsansvarige som ansvarar för egenkontrollen på apoteket. I egenkontrollen ingår egeninspektion, hantering av brister samt egenkontrollprogrammet. Det är enligt lagen den läkemedelsansvarige som ansvarar för att anmäla brister till Läkemedelsverket.

De fördjupade kunskaper apotekare har gör att de är lämpliga för arbetsledande och andra specialistfunktioner på apotek. Apotekare på apotek kan arbeta med att utbilda apotekspersonal och fungera som expertstöd. De arbetar med receptexpedition och ger råd och vägledning till kunderna, tillsammans med andra farmaceuter.

Bra att veta
Den som är läkemedelsansvarig ska vara strukturerad, noggrann och ha ett helhetsgrepp om läkemedelsområdet. Det är inte bara ett administrativt jobb utan kräver också att man kan tänka framåt och vara med och utveckla verksamheten.

Utbildare/ informationsapotekare

Utbildning
Apotekare

Arbetsuppgifter
Utbildaren arbetar med intern eller extern utbildning, dvs. mot arbetskamrater eller mot exempelvis patienter och sjukvård.

Bra att veta
Utbildaren bör ha en god pedagogisk förmåga, liksom god teoretisk och praktisk kännedom om läkemedelsområdet.

Tillverkningsfarmaceut

Utbildning
Leg receptarie eller leg apotekare.

Arbetsuppgifter
Tillverkningsfarmaceuten arbetar med tillverkning av läkemedel som inte tillhandahålls av läkemedelsindustrin till exempel annorlunda doseringar eller formuleringar, ofta på Apotekets Produktion och Laboration.

Bra att veta
För att arbeta som tillverkningsfarmaceut krävs noggrannhet och stora kunskaper inom kemi och galenik.

Kvalitetsansvarig på distansapotek

Utbildning
Leg receptarie eller leg apotekare.

Arbetsuppgifter
Säkerställa kvaliteten på plats genom att skriva rutiner och se till att de efterföljs, hantera avvikelser och utbilda övrig personal.

Teknisk slutkontroll på distansapotek

Utbildning
Leg receptarie eller leg apotekare.

Arbetsuppgifter
Säkerställer att ”rätt doseringsetikett finns på rätt vara” vid teknisk slutkontroll och att rätt hanteringsföreskrifter bifogas till exempel ”brandfarligt”, ”hämtas personligen” osv.

Receptur, dosapotek

Utbildning
Leg receptarie eller leg apotekare.

Arbetsuppgifter
Recepturen tar emot recept (telefon- och e-recept), kontaktar förskrivare, godkänner ordination på doskort och färdigställer dosbrickor.