Farmaceut i industrin

Har kan du läsa om jobb som förekommer inom läkemedelsindustrin.

Apotekare inom läkemedelsindustrin

Apotekare jobbar exempelvis med kvalitetsarbete, att testa nya läkemedel, tillverkning, registrering, myndighetskontakter, information, marknadsföring och försäljning. Man kan också jobba på små och stora företag som forskar fram nya läkemedelssubstanser. Antingen arbetar man som anställd direkt av företaget eller som konsult i konsultföretag.

Receptarie inom läkemedelsindustrin

Receptarier som arbetar inom industrin har ofta jobb i slutet av läkemedelsutvecklingskedjan, till exempel för att se till att läkemedel uppfyller de krav som lagen ställer. Det kan också handla om att testa färdiga läkemedel, och se till att de verkligen är säkra och håller vad de lovar.

Här kan du läsa mer om olika karriärvägar inom läkemedelsindustrin

Du behöver vara medlem och inloggad för att ta del av denna information.

Ansök om medlemskap här