Farmaceut i industrin

Har kan du läsa om jobb som förekommer inom läkemedelsindustrin.

Apotekare inom läkemedelsindustrin

Apotekare jobbar exempelvis med kvalitetsarbete, att testa nya läkemedel, tillverkning, registrering, myndighetskontakter, information, marknadsföring och försäljning. Man kan också jobba på små och stora företag som forskar fram nya läkemedelssubstanser. Antingen arbetar man som anställd direkt av företaget eller som konsult i konsultföretag.

Receptarie inom läkemedelsindustrin

Receptarier som arbetar inom industrin har ofta jobb i slutet av läkemedelsutvecklingskedjan, till exempel för att se till att läkemedel uppfyller de krav som lagen ställer. Det kan också handla om att testa färdiga läkemedel, och se till att de verkligen är säkra och håller vad de lovar.

Olika karriärvägar inom läkemedelsindustrin

Registreringshandläggare

Utbildning
Apotekar- eller receptarieutbildning är en stor fördel

Arbetsuppgifter
Registerhandläggaren ser till att företagets produkter uppfyller lagliga krav, både vad gäller nya produkter och uppdatering av etablerade produkter. Det kan handla om uppdatering av texter, översättningar och att se till att informationen är patientvänlig. Registerhandläggaren har ofta mycket kontakt med myndigheter.

Bra att veta
Struktur är viktigt, då arbetet innehåller många administrativa moment. En registerhandläggare bör vara bra på att uttrycka sig i tal och skrift och på att samarbeta, då han eller hon ofta fungerar lite som ”spindeln i nätet” eller en koordinator.

Marknadsföring och försäljning

Utbildning
Apotekarutbildning, receptarier som önskar arbeta med marknadsföring och försäljning måste klara av en tentamen i en medicinsk grundutbildning med godkänt resultat, innan de kan informera läkare om olika läkemedel.

Arbetsuppgifter
Marknadsföraren kommunicerar med och besöker vårdgivare för att diskutera, och uppdatera kunskaper hos främst läkare, men även annan hälso- och sjukvårds-personal.

Bra att veta
Arbetet har ofta ett högt tempo och kan kräva mycket resor

Klinisk prövningsledare

Utbildning
Apotekare, ibland receptarie

Arbetsuppgifter
Den kliniska prövningsledaren samordnar kliniska studier, genom kontakt med sjukvård, patienter och företag. Han eller hon säkerställer att patienternas hälsa inte riskeras, och att studien kan uppnå kvalitativa resultat.

Bra att veta
Struktur är viktigt, liksom stor kännedom om läkemedelsområdet.

Tillverkning

Utbildning
Apotekare

Arbetsuppgifter
Den som arbetar med tillverkning säkerställer att processer sker på ett säkert sätt, och att dokumentationen hanteras bra.