Etikforum

Ibland ställs man i sin professionella roll som farmaceut i konflikt mellan olika intressen. Det kan till exempel handla om en situation där respekten för individens rätt till självbestämmande ställs mot principen om att ha individens bästa som mål eller ett tillfälle där författningens krav ställs mot farmaceutens moraliska uppfattning.

Förbundets Etikforum kan fungera som stöd och bollplank för medlemmar när ett etiskt dilemma har inträffat i yrkesutövningen. Men forumet ska också diskutera mera principiellt om etiska aspekter på farmaceutens yrkesutövning, om relationer till patienter, kunder, myndigheter, arbetsgivare m.fl.
 
Etiikforumet är ett fristående permanent organ inom förbundet. Målet för forumet arbete är att alla medlemmar ska ha en yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet. En central uppgift för etikforumet är därför att stimulera till debatt i yrkesetiska frågor. En annan viktig uppgift är att bevaka händelser som kan påverka farmaceuternas yrkesutövning utifrån etiska aspekter.

Sveriges Farmaceuters Etikforum

Kristin Wisell
kristin.wisell@farmaci.uu.se
070-436 82 72

Erik Fredholm
fredholm.erik@gmail.com
0702 – 0782 70