Arbetsmarknad

Farmaceuterna är samhällets läkemedelsexperter och finns där läkemedel forskas fram, utvecklas, hanteras och används. Det är oftast lätt att få jobb efter examen och i dagsläget är arbetsmarknaden för farmaceuter god.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden för farmaceuter är stabil. Under senare år har många nya apotek öppnats. Detta, i kombination med att myndigheter anställer farmaceuter och en livskraftig läkemedelsindustri skapar en god arbetsmarknad.

I Sacorapporten Framtidsutsikter presenterar Sacoförbunden årligen sina prognoser för hur arbetsmarknaden för ett antal akademikeryrken kommer att se ut på fem års sikt. I rapporten kan du ta del av yrkesprognoser i en förkortad form.

Här hittar du Sacorapporten

Möjligheter över hela Sverige och utomlands

Som farmaceut kan man arbeta i hela Sverige. Läkemedelsindustriarbete och myndighetsarbete finns ofta i och kring storstäder, medan apoteksarbete naturligt nog finns på de flesta ställen i landet. Farmaceuter kan även arbeta inom landsting, exempelvis som klinisk farmaceut på sjukhus. 

Receptarier kan arbeta i Sverige, Norge och Finland. Apotekare kan få sin examen godkänd i hela EU och kan då arbeta som apotekare. För arbete i övriga länder kan det krävas vissa kompletteringar.

Här kan du läsa mer om arbete utomlands

Farmaceuter är samhällets läkemedelsexperter

Farmaceuter finns där läkemedel forskas fram, utvecklas och används. Receptarier arbetar oftast på apotek. Där arbetar farmaceuter med att se till att patienter vet hur de ska använda sina läkemedel, och kontrollera att allt stämmer med läkarens förskrivning. De kan även arbeta med att ge råd till kunderna  kring deras hälsa och läkemedel.

Apotekares arbetsmarknad kännetecknas av en större bredd. De arbetar över hela läkemedelsutvecklingskedjan. Apotekare arbetar på apotek men många arbetar också på läkemedelsföretag och på myndigheter.