2016-05-30

Vikten av att bryta ett mönster

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd med rekommendation från läkare att prova att arbeta med något annat. Nu önskade hen prova att arbeta på sitt gamla jobb, som undersköterska.

Med förbundets stöd kom medlemmen överens med sin arbetsgivare om en tjänstledighet på sex månader.

– Det finns egentligen inget lagrum för detta, berättar förbundets ombudsman Lena Jäger. Men vi hjälpte till att få arbetsgivaren att inse vikten av den här tjänstledigheten.

Du som arbetstagare kan begära tjänstledigt för studier (studieledighetslagen), för vård av barn under 8 år (föräldraledighetslagen) och under en rehabiliteringsprocess (lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete)

– Vi hade att göra med en klok arbetsgivare som förstod vikten av att bryta ett mönster, säger Lena Jäger.

Vår medlem arbetade en tid som undersköterska, men gick sedan tillbaka till sin ordinarie tjänst.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...