2016-02-15

Unikt skadestånd till medlem

Sveriges Farmaceuter har förhandlat för en medlem som blev uppsagd pga arbetsbrist. Nu har både medlemmen och förbundet fått skadestånd.

Arbetsgivaren sa upp den anställde pga arbetsbrist utan att förhandla med Sveriges Farmaceuter enligt Medbestämmandelagen (MBL). Den anställde fick efter en tid ett omplaceringserbjudande, men detta drogs tillbaka.

Sveriges Farmaceuter förhandlade för medlemmen och fick rätt. Skadestånd betalas nu ut både till förbundet och till den anställde.

– Ärendet är unikt på så sätt att den enskilde medlemmen fått skadestånd. Det tillhör inte vanligheterna när det endast handlar om ett brott mot MBL, säger förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja.

Hade arbetsgivaren hanterat ärendet på rätt sätt, så hade medlemmen ändå blivit av med sin tjänst men inte fått en krona, då saklig grund för uppsägning trots allt förelåg. Eftersom medlemmen även blev uppsagd från den erbjudna omplaceringstjänsten, utan att någon förhandling med förbundet dessförinnan skett, ansåg förbundet att även medlemmen skulle ha rätt till ersättning för den olägenhet som situationen orsakat.

Arbetsgivaren är alltid skyldig att förhandla med arbetstagarparten innan beslut fattas i frågor som rör viktigare förändring av verksamheten eller av arbets- eller anställningsförhållandena för arbetstagare. Det är den fackliga organisation som äger kollektivavtalet som har förhandlingsrätten.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...

På din sida - vid din sida. Förbundet gör skillnad.

Rättvist schema

2016-06-06

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Kontakt

Medlemsrådgivning

Ställ din fråga här!

Eller ring in till medlemsrådgivningen:

Tel: 08-507 999 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 13.00-16.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Medlemsregistret

Tel 08-507 999 50
Mån-fred 8.30 - 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00