2016-06-03

Stöd för det lokala skyddsombudet

Ett lokalt skyddsombud berättar för vår förhandlingsavdelning om en pågående konflikt på arbetsplatsen.

En av våra medlemmar på arbetsplatsen sjukskriver sig på grund av den rådande situationen.

Förbundets ombudsman kopplas in i ärendet och har dialog med både medlemmen, det lokala skyddsombudet, huvudskyddsombudet, arbetsgivaren och företagshälsovården.

– Vanligvis brukar vi hantera medlemsärendet och det lokala skyddsombudet arbetsplatsen. Men det här fallet var så komplext att vi valde att ha kontakt med alla inblandade. Det är viktigt att den centrala förhandlingsavdelningen kan utgöra stöd för det lokala skyddsombudet när så behövs, säger Lena Jäger.

Kommentarer

Det finns inga kommentarer för denna sida ännu.

Medlem? Logga in för att kommentera.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Stöd för det lokala skyddsombudet

2016-06-03

Ett lokalt skyddsombud berättar för vår förhandlingsavdelning om en pågående konflikt på...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

”Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt”

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...