2016-04-12

Se till individen

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som läkemedelsansvarig skulle utföras. Arbetsmiljölagen är tydlig; arbetstagaren ska kunna arbeta utifrån sina individuella förutsättningar.

Vår medlem hade en anställning som läkemedelsansvarig farmaceut. Arbetsgivaren ville ta bort det ansvaret, något som skulle innebära en förändring i medlemmens anställningsavtal. Medlemmen erbjöds en ordinär farmaceuttjänst, vilket hen inte var intresserad av.

Medlemmen och arbetsgivaren var inte överens om hur uppdraget som läkemedelsansvarig skulle utföras och förbundets förhandlingsavdelning fick därmed förhandla för vår medlem.

– Jag var väldigt tydlig med att de hade hanterat situationen på ett undermåligt sätt, säger Lena Jäger.

En arbetsgivare har arbetsledningsansvar vilket innebär att arbetstagaren ska få förutsättningar att klara sitt arbete. Arbetsgivaren ska även följa reglerna i arbetsmiljölagen som säger att; ”arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation.”

Lena Jäger förhandlade fram en lösning som innebar att vår medlem, som arbetade 80 %, fick 100 % lön under den arbetsbefriade uppsägningstiden.

Medlemmen har nu nytt jobb som läkemedelsansvarig hos annan arbetsgivare.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...