2016-06-06

Rättvist schema

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och kontaktade därför förbundets förhandlingsavdelning.

Vår ombudsman träffade företagets HR-avdelning och diskussionen kom att handla om rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal.

Arbetsgivaren redogjorde för hur de lagt schemat och fördelat arbetet mellan medarbetarna. Med den informationen kunde förbundet se att frågan inte handlade om att arbetsgivaren bröt mot kollektivavtalet gällande schemat utan att det handlade om arbetsmiljölagen och att ge förutsättning till samtliga att få ett så ”rättvist” schema.

– Ibland får vi inta en upplysande roll gentemot arbetsgivaren, säger Lena Jäger.

Arbetsgivaren ska ge samma förutsättning till ett schema som är ”rättvist” fördelat mellan medarbetarna. De kan inte särbehandla någon enligt arbetsmiljölagen.

– En bra dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare är det bästa smörjmedlet för goda relationer på en arbetsplats, säger Lena Jäger.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...