2016-03-15

Rätt till rast

En medlem berättar att hon inte får möjlighet till en paus och ibland inte heller rast under sin arbetsdag. Med stöd från förbundet och akademikerföreningens skyddsombud löstes problemet på ett konstruktivt sätt.

Medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen har sina egna regler; en del tar en kortare fikapaus, andra hoppar över fikat. Det här har skapat konflikter mellan chef och medarbetare.

Medlemmen berättar att de aldrig har arbetsplatsmöten. Likaså saknar hen ett tydligt ledarskap.

– Även om det är allas ansvar på en arbetsplats att skapa en god arbetsmiljö, så har arbetsgivaren det yttersta ansvaret, säger förbundets ombudsman Lena Jäger.

Kollektivavtalet reglerar vad som gäller kring rast och måltidsuppehåll. Om arbetsplatsen inte omfattas av ett kollektivavtal, finns det regler i arbetstidslagen.

I företagets arbetsmiljöpolicy ska stå hur konflikter på arbetsplatsen ska hanteras och att det är arbetsgivarens ansvarOm arbetsgivaren behöver en objektiv bedömning av situationen, kan de ta hjälp av företagshälsovården. Ett skyddsombud på arbetsplatsen kan fungera som ett språkrör för medarbetarna.

– Jag frågade om det fanns något lokalt skyddsombud på arbetsplatsen men det gjorde det inte, säger Lena Jäger.

Det löste sig så att skyddsombudet inom företagets akademikerförening besökte arbetsplatsen och pratade med chef och medarbetare om den uppkomna situationen.

Efter ett internt arbetsplatsmöte där alla parter kom till tals, bestämdes det att man skulle ha korta men regelbundna arbetsplatsmöten. Medarbetarna fick sina raster och pauser inlagda i schemat.

– Ett tydligt exempel på lyckat samarbete mellan arbetsgivare, medarbetare och fackliga förtroendevalda, säger Lena Jäger.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...