2016-06-01

Möjlighet till permanent omplacering

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konflikt mellan flera medarbetare och chefen på arbetsplatsen. Vår medlem blev sjukskriven på grund av arbetssituationen.

– Det är arbetsgivarens ansvar att lösa konflikter på arbetsplatsen. I ett avstämningsmöte med alla parter iblandade - medlemmen, arbetsgivare, läkare och förbundet - kom vi fram till att bästa lösningen just nu var att hitta en tillfällig omplacering till annan arbetsplats, säger förbundets ombudsman Lena Jäger.

När tidpunkten för den tillfälliga placeringen led mot sitt slut, var en tillbakagång till ordinarie arbetsplats inget bra alternativ.

Lena Jäger begärde att arbetsgivaren skulle göra en kartläggning över möjlighet till en permanent omplacering på den tillfälliga arbetsplatsen.

Istället för att gå tillbaka till sin ordinarie tjänst, kunde vår medlem bli kvar på den tillfälliga arbetsplatsen. Detta trots att det egentligen inte fanns några lediga tjänster, något arbetsgivaren inte är skyldig är uppfinna.

– Jag förklarade att risken var stor att vår medlem skulle falla tillbaka till att bli sjukskriven om hen går tillbaka till sin huvudarbetsplats, säger Lena Jäger.

Arbetsgivaren ansträngde sig för att det skulle bli en bra lösning och erbjöd hen permanent omplacering.

– Vi hjälpte medlemmen med att få bra villkor i ett ganska snårigt läge, säger Lena Jäger. 

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...