2016-02-15

Lönefordran ledde till utbetalning

Trots avtal om lön under arbetsbefriad uppsägningstid fick medlemmen ingen utbetalning. Efter att förbundet skickat och drivit en lönefordran, fick den anställde ut de pengar hen hade rätt till.

Den anställde hade ett muntligt avtal om sk arbetsbefriad uppsägningstid. Trots detta fick medlemmen under flera månader undanglidande svar på frågan om utbetalning av lön för uppsägningstiden.

– Muntliga avtal är giltiga, men kan vara svåra i bevishänseende, säger förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja.

Efter att förbundet skickat och drivit en lönefordran, fick den anställde ut de pengar hen hade rätt till.

Den anställde har rätt att få ut sin lön på avtalat datum. Om arbetsgivaren inte betalar ut lönen på överenskommet datum, utgör det ett kontraktsbrott. Betalar arbetsgivaren inte ut lön efter uppmaning därtill kan förbundet driva frågan i form av en lönefordran.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...

På din sida - vid din sida. Förbundet gör skillnad.

Rättvist schema

2016-06-06

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Kontakt

Medlemsrådgivning

Ställ din fråga här!

Eller ring in till medlemsrådgivningen:

Tel: 08-507 999 00
Måndag 13.00-16.00
Tisdag 13.00-16.00
Torsdag 9.00-12.00
Fredag 9.00-12.00

Medlemsregistret

Tel 08-507 999 50
Mån-fred 8.30 - 15.00.
Lunchstängt 12.00 – 13.00