2016-02-25

Chef och medlem

Vi fick ett samtal från en relativt ny apotekschef. Hen berättade om ett arbetsmiljöproblem på sin arbetsplats och sökte en facklig representant för samverkas i syfte att komma till rätta med problemet.

Vår ombudsman Lena Jäger berättade om lämpliga personer att kontakta och hur förbundet samverkar med lokal facklig förening och med arbetsgivarna i arbetsmiljöfrågor.

Samtalet kom att handla om vad förbundet kan göra för dig som medlem och chef. Vi kan förträda dig som chef om arbetsmiljöärendet kommer att beröra din egen arbetssituation och om du vill ha stöd.

Förbundet kan samverka med fackliga representanter och skyddsombud både lokalt på arbetsplatsen och med akademikerföreingens ledamöter tillsammans med dig.

– Det var ett bra samtal. Förbundet spelar en viktig roll för våra chefsmedlemmar ute på arbetsplatserna. Man är ju som chef arbetsgivarens företrädare och ansvarig för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Men den arbetsmiljön är ju inte bara medarbetarnas utan också chefens, säger  Lena Jäger, ombudsman på Sveriges Farmaceuter.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...