Det här gör vi för våra medlemmar

Sveriges Farmaceuter gör skillnad i medlemmars liv varje dag. Här kan du läsa om några av dessa fall.

Rättvist schema

2016-06-06

Vår medlem kände sig särbehandlad när arbetsgivaren la ut schema för kommande arbetsperiod och...

Möjlighet till permanent omplacering

2016-06-01

Apoteket där vår medlem arbetar blev utsatt för rån. Samtidigt pågick en ganska infekterad konfli...

Vikten av att bryta ett mönster

2016-05-30

Vår medlem hade varit sjukskriven i perioder på grund av stress. Hen kom till en återvändsgränd m...

Ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt

2016-04-14

Vår studentmedlem hade ett muntligt anställningsavtal om att få jobba ett visst antal timmar på e...

Se till individen

2016-04-12

Vår medlem hamnade i en situation där hen inte var överens med arbetsgivaren om hur uppdraget som...

Rätt till rast

2016-03-15

En medlem berättar att hon inte får möjlighet till en paus och ibland inte heller rast under sin...

Kategorier: Arbetsmiljö, Kollektivavtal

Chef och medlem

2016-02-25

Vi fick ett samtal från en relativt ny apotekschef. Hen berättade om ett arbetsmiljöproblem på si...

Unikt skadestånd till medlem

2016-02-15

Sveriges Farmaceuter har förhandlat för en medlem som blev uppsagd pga arbetsbrist. Nu har både...

Lönefordran ledde till utbetalning

2016-02-15

Trots avtal om lön under arbetsbefriad uppsägningstid fick medlemmen ingen utbetalning. Efter att...