Vanliga frågor och svar om rehabilitering

Var kan jag som medlem läsa om vilka rättigheter jag har enligt lag när jag ska rehabiliteras?

 

 • Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen, AML )
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rehabilitering (AFS 1994: 1)
 • Försäkringskassan
 • Socialförsäkringsbalken (SFB 30 kap § 6 )
 • Lagen om anställningsskydd (LAS 7 § )
Vad gör förbundet centralt jmf med lokalt skyddsombud eller huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb?
 • - Förbundet centralt utbildar skyddsombud i rehabiliteringsärenden
 • - Förbundet centralt stödjer skyddsombud som företräder medlem i ett rehabiliteringsärende
 • - Förbundet centralt tar över rehabiliteringsärenden där anställningsavtalet berörs
 • - Förbundet centralt bevakar och driver frågor i olika projekt
 • - Förbundet centralt svarar på remisser och är sakkunnig i olika nätverk
Vad kan förbundet göra för mig som medlem om jag blir sjuk och ska rehabiliteras tillbaka i arbete?
 • Ring vår medlemsrådgivning och få stöd och råd
 • Prata med ditt lokala skyddsombud och be om stöd och råd OBS! skyddsombudet har tystnadsplikt för dig som ber om hjälp och kan vara språkrör för dig och prata med din arbetsgivare
 • Finns det inget lokalt skyddsombud så kan du konkakta skyddsombud inom lokal facklig klubb inom ditt företag