Tips på hur du kan jobba bättre hemifrån

Den tekniska utvecklingen möjliggör för oss att jobba hemifrån i en allt större utsträckning. I vissa fall, exempelvis som under pågående coronapandemi, är arbete hemifrån till och med ett krav från vissa arbetsgivare. Nedan har vi samlat några tips för att jobba bättre hemifrån.

Vad säger regelverket om arbetsmiljö?


Vem ansvarar för din arbetsmiljö?

I arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och i kollektivavtal står det hur vi ska ha det på våra arbetsplatser och vad vi kan göra för att förebygga ohälsa. Arbetsmiljölagen omfattar allt arbete och alla typer av arbeten, så även arbete hemifrån. Det spelar ingen roll var du fysiskt arbetar eller om du arbetar inom offentlig eller privat sektor. Lagen gäller även om du studerar.

Det är alltid din arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen slår dock fast att den goda arbetsmiljön bygger på samverkan mellan dig som anställd och din arbetsgivare.  Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar är mycket långtgående även när du jobbar hemifrån. Arbetsmiljön ska vara ”tillfredställande” enligt arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att förebygga olyckor och ohälsa.

Om du har problem med din arbetsmiljö ska du kontakta din närmaste chef. Om ingenting händer eller om de åtgärder som vidtas är otillräckliga, kontaktar du ditt skyddsombud som i sin tur tar upp problemet med chefen.

Vad gäller vid en olycka?

Om en olycka inträffar när du jobbar hemifrån, ska den anmälas direkt till arbetsgivaren. Om olyckan kan bedömas som allvarlig ska den omedelbart anmälas till Arbetsmiljöverket. Om någon har skadats ska detta anmälas till Försäkringskassan och till AFA Försäkring.

Var uppmärksam på att Arbetsmiljöförsäkringen endast gäller om olyckan inträffat i direkt samband med arbetet.

Såhär kan du skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö hemma:

1. Välj en fast plats som du jobbar på

När du jobbar hemma kan du sitta lite var som helst med datorn eller telefonen. Oavsett var du väljer att sitta, är en god idé att välja en plats för dagen där du samlar allt som har med ditt arbete att höra. På så sätt jobbar du när du är där och kan gå ifrån för att ta en paus från jobbet.

2. Skapa ramverk för dig själv

Arbetstid
Det är viktigt att skapa ett ramverk för dig själv när du arbetar hemifrån. Även om du inte är fysiskt på ditt arbete, är du sannolikt kontaktbar via telefon, mejl, Skype med mer. Av den anledningen är det viktigt att stänga av kontaktvägarna när du inte är kontaktbar. På så vis skapar du förutsättningar för dig själv och dina arbetstider och vet när du ska svara på jobbrelaterade frågor samt när du är ledig.

Arbetets innehåll
Bestäm dagens uppgifter, din arbetstid och var noga med att hålla dig till din planering. Då får du bättre koll på vad du har gjort, och får bättre koll på strukturen.

3. Ta raster

Att arbeta hemifrån kan vara ensamt. Kanske drar du dig för att ta en riktig lunch eller en fikapaus när du inte har sällskap av dina kollegor. Var ändå noga med att ta pauser, det är bra både för dig och för arbetet.

4. Fortsätt att bolla med dina kollegor

Den sociala kontakten med dina kollegor är ett viktigt inslag i ditt arbetsliv. Ta initiativet och ring en kollega för att lösa det där problemet du har kört fast med, eller ta en promenad tillsammans över telefon och bolla idéer.

5. Låt tvätten ligga

Det finns mycket hemma som kan behöva fixas eller ta uppmärksamheten från jobbet. Håll dig därför till din planering och låt tvätten eller andra tidskrävande hemmabestyr ligga tills du jobbat klart för dagen.

6. Skapa förutsättningar för samarbete på distans

Även om många arbetsuppgifter går att lösa på distans är det en utmaning att få samarbetet att fungera utan fysiska möten.

Här kan du ta del av några tips för att undvika missförstånd och få jobbet att flyta smidigare