Rehabilitering

Om du är eller varit sjuk kan det behövas åtgärder för att du ska återfå arbetsförmåga. Huvudregeln är att du ska kunna återgå till ordinarie tjänst och sysselsättningsgrad.

Rehabiliteringsansvar

Din arbetsgivare ansvarar för din arbetslivsinriktade rehabilitering. Om du förväntas vara sjuk under en längre tid ska din arbetsgivare ta fram en plan för återgång i arbete och göra nödvändiga arbetsanpassningar för att underlätta återkomst till ordinarie tjänst och ordinarie sysselsättningsgrad. Exempel på arbetsanpassningar kan vara ändrade arbetsuppgifter, ändrade arbetstider eller tekniska hjälpmedel. Det kan också vara aktuellt med en tillfällig omplacering.

Försäkringskassan ansvarar för att utreda behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och samordnar insatser från olika aktörer.

Du har ett ansvar att medverka i din rehabilitering genom att bland annat lämna den information som behövs till din arbetsgivare och till Försäkringskassan för att de ska kunna utreda behovet av rehabilitering.

Här kan du läsa mer om vem som ansvarar för vad: Arbetslivsinriktad rehabilitering (forsakringskassan.se)

Bedömning arbetsförmåga

Din arbetsförmåga bedöms olika beroende på hur länge du har varit sjuk, vilket kallas för rehabiliteringskedjan. Läs mer om rehabiliteringskedjan