Arbetsmiljö i vården

Prevent är en organisation som underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 

Prevent har tagit fram en särskild webbutbildning inom arbetsmiljöfrågor för dig som är anställd inom den privata öppenvården. Här kan du ta del av webbutbildingen och utbildningsmaterial