Rehab - vanliga frågor

Vilket stöd kan du som medlem behöva i en rehabilitering? Hur får man information om rehabiliteringsprocessen? Vilka samverkar i ett avstämningsmöte? Detta är vanliga frågor hos medlemmar som blivit sjuka och skall rehabiliteras tillbaka till sitt arbete.

Vad kan förbundet göra för dig som medlem om du blir sjuk och ska rehabiliteras tillbaka i arbete?

 • Ring vår medlemsrådgivning och få stöd och råd
 • Prata med ditt lokala skyddsombud och be om stöd och råd OBS! skyddsombudet har tystnadsplikt för dig som ber om hjälp och kan vara språkrör för dig och prata med din arbetsgivare
 • Finns det inget lokalt skyddsombud så kan du konkakta skyddsombud inom lokal facklig klubb inom ditt företag

Vad gör förbundet centralt jmf med lokalt skyddsombud eller huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb?

 • Förbundet centralt utbildar skyddsombud i rehabiliteringsärenden
 • Förbundet centralt stödjer skyddsombud som företräder medlem i ett rehabiliteringsärende
 • Förbundet centralt tar över rehabiliteringsärenden där anställningsavtalet berörs
 • Förbundet centralt bevakar och driver frågor i olika projekt
 • Förbundet centralt svarar på remisser och är sakkunnig i olika nätverk

Vad kan du som medlem läsa om vilka rättigheter du har enligt lag när du ska rehabiliteras?

 • Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen, AML )
 • Arbetsmiljöverkets föreskrift gällande rehabilitering (AFS 1994: 1)
 • Försäkringskassan
 • Socialförsäkringsbalken (SFB 30 kap § 6 )
 • Lagen om anställningsskydd (LAS 7 § )