Arbetsmiljö - vanliga frågor

Vad kan du som medlem göra för att engagera dig i arbetsmiljöfrågor?

 • Du kan bli vald som skyddsombud på din arbetsplats
 • Du kan vara ett språkrör för dina kollegor och bevaka att arbetsgivaren lever upp till de lagkrav som finns enligt Arbetsmiljölagen.
 • Du kan även vara skyddsombud inom den lokala fackliga klubben hos din arbetsgivare

Vad vinner du som medlem på att engagera dig i arbetsmiljöfrågor?

 • Arbetsmiljölagen är en samverkanslag och alla har ansvar för att samverka till en bra arbetsmiljö.
 • Arbetsgivaren har det yttersta juridiska ansvaret enligt lag
 • Du som arbetstagare kan framföra förslag på arbetsmiljöåtgärder till din chef eller till skyddsombudet på din arbetsplats.
 • Om alla tar ansvar utifrån sin roll så skapar alla en möjlighet till att arbetsplatsen blir en miljö där alla trivs och kan utföra sitt arbete och må bra.
 • Förbundet behöver att våra medlemmar engagerar sig på så sätt blir vi starka och har större möjlighet att växa och driva frågor som gagnar våra medlemmar 

Vad kan förbundet göra för dig som medlem när du har en arbetsmiljöfråga?

 • Ge dig råd och stöd genom att du ringer vår medlemrådgivning
 •  Ge dig kontaktuppgifter till lokalt skyddsombud
 • Ge dig kontakt uppgifter till skyddsombud inom den lokala fackliga klubben i ditt företag

 Vad kan förbundet erbjuda dig som engagerar dig och blir vald till skyddsombud?

 • Ge dig utbildning så du är väl förberedd på ditt uppdrag
 • Ge dig råd och stöd genom att du ringer vår medlemsrådgivning
 • Ge dig möjlighet till samverkan med andra skyddsombud och huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb inom ditt företag 

Vad gör förbundet centralt jmf med lokalt skyddsombud, huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb?

 • Förbundet centralt utbildar skyddsombud
 • Sakkunnigt stöd till skyddsombud i deras uppdrag
 •  Bevakar och driver arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar i olika projekt
 • Sakkunnig i olika nätverk gällande arbetsmiljöfrågor
 • Svarar på remisser gällande arbetsmiljö

Var kan du som medlem läsa om vilka rättigheter du har enligt lag?

 • Arbetsmiljöverket (arbetsmiljölagen, AML )

Bra sajter om arbetsmiljö

Var finns det för utbildningar för dig som är ny som skyddsombud?