Arbetsmiljö för skyddsombud

 

 

 Vad kan förbundet erbjuda dig som engagerar dig och blir vald till skyddsombud?

  • Ge dig utbildning så du är väl förberedd på ditt uppdrag
  • Ge dig råd och stöd genom att du ringer vår medlemsrådgivning
  • Ge dig möjlighet till samverkan med andra skyddsombud och huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb inom ditt företag 

Vad gör förbundet centralt jmf med lokalt skyddsombud, huvudskyddsombud inom lokal facklig klubb?

  • Förbundet centralt utbildar skyddsombud
  • Sakkunnigt stöd till skyddsombud i deras uppdrag
  •  Bevakar och driver arbetsmiljöfrågor för våra medlemmar i olika projekt
  • Sakkunnig i olika nätverk gällande arbetsmiljöfrågor
  • Svarar på remisser gällande arbetsmiljö

 

Var finns det för utbildningar för dig som är ny som skyddsombud?