ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljölagen ställer krav på god arbetsmiljö. Alla verksamheter ska systematiskt arbeta för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.
Arbetsmiljö handlar om såväl fysiska förutsättningar som organisatorisk och social arbetsmiljö där arbete och arbetsplats i så stor utsträckning som möjligt ska anpassas till dig och dina förutsättningar.  Arbetsmiljölagen omfattar alla typer av arbeten i såväl offentlig som privat verksamhet och gäller även dig som studerar eller praktiserar. Det finns också arbetsmiljöföreskrifter och regler i ditt eventuella kollektivavtal om hur din arbetsmiljö ska vara.

 En kvinna syns i bakgrunden, lutar sig desperat över sina armar. På bordet syns tablettförpackningar

 

 

➡️ Om din arbetsmiljö

 

➡️ Om rehabilitering