ARBETSMILJÖ

Ditt arbete ska inte påverka dig negativt psykiskt eller fysiskt.
Arbetsmiljölagen ställer krav på god arbetsmiljö och på att ohälsa och olycksfall på grund av arbetet ska förebyggas. Det handlar dels om fysiska förutsättningar, det ska inte vara farligt att vistats på en arbetsplats. Det handlar även om psykosociala frågor, du ska känna gemenskap på arbetsplatsen och arbetet ska bidra till din personliga utveckling.

 En kvinna syns i bakgrunden, lutar sig desperat över sina armar. På bordet syns tablettförpackningar

 

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om arbetsmiljö

Här kan du läsa om våra rekommendationer vid trakasserier

Här kan du läsa om rehabilitering

Här kan du som är apoteksanställd få mer information om arbetsmiljöfrågor


Här kan du som jobbar inom den privata öppenvården, t.ex. på en vårdcentral få mer information om arbetsmiljöfrågor