Varsel

Vad ett varsel är – och inte är
Att ett företag varslar om uppsägning innebär att de förvarnar att de kan komma att behöva säga upp ett antal personer. Men ett varsel behöver ändå inte betyda att du blir arbetslös. När en arbetsgivare anser att antalet anställda av något skäl behöver minskas med fler än fem personer i samma län, ska den enligt främjandelagen skriftligen meddela detta en viss tid i förväg - varsla.

I praktiken innebär ett varsel att arbetsgivaren gör en anmälan till Arbetsförmedlingen och till de fackförbund som finns representerade på arbetsplatsen. I anmälan finns bland annat skälen till neddragningarna, när dessa ska ske och hur många anställda som omfattas.

En process i flera steg
Det är flera steg mellan varsel och en faktisk uppsägning*. Oavsett om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen eller inte, måste arbetsgivaren förhandla om förändringarna med det eller de fackförbund som finns representerade på arbetsplatsen innan en omorganisation genomförs. Sveriges Farmaceuter förhandlar endast för medlemmar i förbundet.

Så gör du om din arbetsgivare varslar om uppsägning
Du är inte uppsagd ännu, och kommer kanske inte att bli det heller. Men en del saker är alltid bra att ha på plats, oavsett vad som händer.

  • Ta rykten för vad de är. Innan någonting är bekräftat, bör du avvakta ytterligare information.
  • Är du medlem i A-kassan? Om inte så rekommenderar vi att du går med. Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet, men är avhängig av att du är med i A-kassan
  • Hur ser arbetsmarknaden för farmaceuter ut i ditt närområde? Det är alltid bra att ha en ungefärlig uppfattning om läget.
  • Ta del av våra karriärtjänster och utnyttja CV-granskningen som ingår i ditt medlemskap
  • Är du orolig? Kontakta de förtroendevalda på arbetsplatsen. Om någonting är på gång har de förmodligen kännedom om det.
  • Du kan alltid kontakta oss för rådgivning och stöd

*Processen: Från varsel till uppsägning

1)      Varsel

2)      Arbetsgivaren måste förhandla

3)      Förhandling om organisation och funktion

4)      Arbetsgivaren beslutar om ny organisation

5)      Bemanning av den nya organisationen

6)      Turordning

7)      Uppsägning (läs mer om uppsägning här)