Uppsägning

Uppsägning på egen begäran

Har du en tillsvidareanställning, provanställning eller avtalat om en uppsägningsbar tidsbegränsad anställning kan du säga upp din anställning när du önskar. I vissa kollektivavtal är det ett krav att du lämnar ett skriftligt besked om att du säger upp din anställning för att uppsägningen ska gälla. För att undvika oklarheter rekommenderar vi dock alltid ett skriftligt besked om att du önskar att anställningen ska upphöra. Kom överens med din arbetsgivare vilket datum anställningen ska upphöra. Om du och din arbetsgivare inte kommer överens om att någonting annat ska gälla, så gäller det datum när din uppsägningstid löper ut.

Uppsägningstid vid egen uppsägning

Kontrollera i ditt anställningsavtal vilken uppsägningstid du har. Om du och din arbetsgivare inte avtalat om någon uppsägningstid, så gäller uppsägningstiden enligt det kollektivavtal du eventuellt omfattas av. Omfattas du inte av ett kollektivavtal har du, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), en månads uppsägningstid som tillsvidareanställd medan en provanställning kan avslutas omedelbart.

Här hittar du ditt kollektivavtal, om ett sådant finns på din arbetsplats

Dina skyldigheter under uppsägningstiden

Du är skyldig att arbeta under hela uppsägningstiden om du och din arbetsgivare inte kommer överens om något annat. En överenskommelse om arbetsbefrielse bör vara skriftlig. Du har också en lojalitetsplikt under uppsägningstiden, oavsett om du är arbetsbefriad eller inte, som bland annat innebär att du varken kan arbeta i, starta upp, eller på annat sätt medverka i konkurrerande verksamhet. För att ha rätt till något som helst samröre med konkurrerande verksamhet behöver du reglera i en skriftlig överenskommelse med din arbetsgivare att du är fri att ta anställning och engagera dig i vilken verksamhet som helst.