Provanställning

Vad innebär en provanställning?

Provanställningen är ett sätt för arbetsgivaren att undersöka om du som arbetstagare är lämplig för tjänsten innan du blir fast anställd. Det är också en möjlighet för dig om anställd att testa om tjänsten passar dig och om du trivs hos din arbetsgivare. Syftet är alltså att provanställningen ska vara en prövoperiod för båda parter och att den sedan ska övergå till en tillsvidareanställning om ingen av parterna har sagt upp anställningsavtalet före prövotidens utgång.

Hur lång är en provanställning?

En provanställning får enligt lag inte vara längre än sex månader. I vissa kollektivavtal finns dock reglerat att provanställning till exempel kan förlängas i motsvarande grad om den anställde under prövoperioden varit sjuk under en längre tid.

Vad gäller vid provanställningens utgång?

Om arbetsgivaren inte vill att din provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning efter prövotidens utgång måste du underrättas om detta senast två veckor före prövotidens utgång.

Om du inte erhåller något negativt besked från arbetsgivaren så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Om du själv vill avbryta provanställningen är du i princip fri att gå på dagen. Observera dock att det, i ditt enskilda anställningsavtal, kan finnas en annan uppsägningstid reglerad under provanställningen, både från din och från din arbetsgivares sida. Då är båda parterna skyldiga att följa den överenskomna uppsägningstiden.