Provanställning

Vad innebär en provanställning?

Provanställningen är ett sätt för arbetsgivaren att undersöka om du som arbetstagare är lämplig för tjänsten innan du blir fast anställd. Det är också en möjlighet för dig om anställd att testa om tjänsten passar dig och om du trivs hos din arbetsgivare. Syftet är alltså att provanställningen ska vara en prövoperiod för båda parter och att den sedan ska övergå till en tillsvidareanställning om ingen av parterna har sagt upp anställningsavtalet före prövotidens utgång.

Viktigt för dig att komma ihåg är att provanställning är en osäker anställningsform, då arbetsgivaren när som helst kan avbryta din anställning utan att behöva ange skäl. Å andra sidan har även du som arbetstagare motsvarande rätt.

Hur lång är en provanställning?

En provanställning får enligt lag inte vara längre än sex månader. Det finns ingenting som säger att en anställning måste inledas med en provanställning, 6 månader är maxlängden men den kan även vara kortare. Det är en förhandlingsfråga i ditt enskilda anställningsavtal. 

I vissa kollektivavtal finns det reglerat att provanställning till exempel kan förlängas i motsvarande grad om den anställde under prövoperioden varit sjuk under en längre tid.

Vad gäller vid provanställningens utgång?

Om arbetsgivaren inte vill att din provanställning ska övergå till en tillsvidareanställning efter prövotidens utgång måste du underrättas om detta senast två veckor före prövotidens utgång.

Om provanställningen däremot inte har avbrutits eller sagts upp av arbetsgivaren, så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Om du själv vill avbryta provanställningen är du i princip fri att gå på dagen. Observera dock att det, i ditt enskilda anställningsavtal, kan finnas en annan uppsägningstid reglerad under provanställningen, både från din och från din arbetsgivares sida. Då är båda parterna skyldiga att följa den överenskomna uppsägningstiden.

Hur avslutar jag själv en provanställning?

Om du själv vill avbryta provanställningen är du i princip fri att gå på dagen. Observera dock att det, i ditt enskilda anställningsavtal, kan finnas en annan uppsägningstid reglerad under provanställningen, både från din och från din arbetsgivares sida. Då är båda parterna skyldiga att följa den överenskomna uppsägningstiden.

Tydlighet och skriftlighet är bra för alla parter, så önskar du själv avsluta din provanställning så är det bra att både skriftligen och muntligen meddela det. I vissa kollektivavtal kan detta vara angivet också som krav. Lagen har inte skriftlighet som krav.

Ett exempel på formulering kan vara:

Datum, mottagare

Idag den ÅÅMMDD säger jag, Förnamn Efternamn, upp min provanställning hos Företagsnamn. Min sista anställningsdag blir därmed ÅÅMMDD.

Underskrift

Vad gäller för lön och förmåner under en provanställning?

Din lön och övriga anställningsförmåner är desamma under din provanställning.

Vill arbetsgivaren erbjuda en lägre lön under provanställningstiden, med hänvisning till just att du ska bli prövad i tjänsten, är det av absolut vikt att det tydligt framgår i ditt anställningsavtal att din lön ska justeras när provanställningen övergår till en tillsvidareanställning. Givetvis är det först och främst så att du i så fall måste gå med på att du har lägre lön. Du kan förhandla om detta, precis som provanställningens längd.

När är det skäligt att förhandla bort provanställning?

Om du går från en tillsvidareanställning, där du gjort motsvarande arbete som du förväntas göra på ditt nya jobb, finns det anledning för dig att försöka förhandla bort eller ned provanställningstiden hos den nya arbetsgivaren. Var tydlig med och påvisa att du gjort liknande arbete och ange gärna flertalet referenser den nya arbetsgivaren kan använda sig av för att få en så komplett bild av dig som arbetstagare och framtida resurs för företaget.

Tänk på att det inte finns någonting som säger att en anställning måste inledas med en provanställning. Det är en förhandlingsfråga i ditt enskilda anställningsavtal.