Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Farmaceuter erbjuder vi dig en av marknadens bästa inkomstförsäkringar som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Kort om Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring

Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring gäller endast om du även är medlem i a-kassan och har varit det i minst 12 sammanhängande månader. Läs mer om a-kassan här

Vår inkomstförsäkring ingår i ditt ordinarie medlemskap. Inkomstförsäkringen medför att du kan få 80 procent av din lön (upp till 80 000 kronor) om du skulle bli arbetslös. Ersättningen betalas ut i längst 120 arbetsdagar.

Saknar du en inkomstförsäkring är maxersättningen från arbetslöshetskassan 20 020 kronor per månad före skatt. Ersättningens storlek avgörs av den genomsnittliga inkomsten du haft före arbetslösheten i enlighet med a-kassans beräkningar. Här kan du läsa mer om a-kassan beräkningar.  

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen

Villkor

Villkoren för Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring är att du ska ha varit medlem i minst 12 månader. Försäkringen gäller till och med utgången av det år du fyller 65 år eller då medlemskap i ett Saco-förbund avslutas.

Medlemskapet i Akademikernas a-kassa är en förutsättning för ersättning från Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring om du skulle bli arbetslös. 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Akademikernas Inkomstförsäkring på tel. 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.

Tilläggsförsäkring

Du kan komplettera den gemensamma inkomstförsäkringen med frivilliga tilläggsförsäkringar.

Tilläggsförsäkring tid ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar utöver de 120 ersättningsdagar som du har i den gemensamma försäkringen via ditt förbund.

Läs mer om Tilläggsförsäkring tid.

Tilläggsförsäkring lön höjer taket i den gemensamma försäkringen med upp till 
60 000 kronor per månad.

Läs mer om Tilläggsförsäkring lön.

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller till och med månadsskiftet innan du fyller 65 år eller avslutar ditt medlemskap i ett Saco-förbund. 

Tillgodoräknande av försäkringstid i tilläggsförsäkring om du kommer från ett förbund utanför Saco
Du som kommer från ett fackförbund utanför Saco kan tillgodoräkna dig försäkringstid i din tilläggsförsäkring även om du är över 55 år vid övergången. Förutsättningen är att du har tecknat tilläggsförsäkringen i det andra förbundet senast det år du fyllde 55 år.

Jag vill byta till Sveriges Farmaceuter från ett annat fackförbund - vad gäller för inkomstförsäkringen?

Byte från ett annat Saco-förbund med Saco Inkomstförsäkring
Om du har omfattats av Saco Inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att försäkringen är gällande vid inträdet i förbundet.

Byte från ett annat fackförbund som inte tillhör Saco
Det är möjligt att byta till Sveriges Farmaceuter och tillgodoräkna sig inkomstförsäkringen även vid ett byte från ett fackförbund utanför Saco. Läs villkoren för det här, sida 5, 1D.1.2.