A-kassa och Inkomstförsäkring

Som medlem i Sveriges Farmaceuter omfattas du av en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring gäller när du varit medlem i Sveriges Farmaceuter respektive medlem i en a-kassa i minst 12 sammanhängande månader

A-kassa

Om medlem i Sveriges Farmaceuter är det Akademikernas a-kassa du ska vara med i. Är du medlem i en annan a-kassa har du möjlighet att tillgodoräkna dig tiden för medlemskapet vid en övergång. Här kan du läsa mer om Akademikernas a-kassa och/eller ansöka om medlemskap.

Bli medlem i Akademikernas a-kassa - Akademikernas a-kassa 

Kontaktuppgifter till Akademikernas a-kassa hittar du här: Kontakta oss - Akademikernas a-kassa 

Inkomstförsäkring

I ditt medlemskap ingår en inkomstförsäkring som medför att du kan få 80 procent av din lön (upp till 80 000 kronor) om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Ersättningen betalas ut i längst 120 arbetsdagar. Försäkringen gäller till och med utgången av det år du fyller 65 år eller då medlemskap i ett Saco-förbund avslutas.

Vid årsskiftet höjs åldersgränsen för rätt till arbetslöshetsersättning och medlemskap i a-kassan till 66 år. 

Här kan du läsa mer om höjningen av åldersgränsen

Du kan komplettera inkomstförsäkringen med frivilliga tilläggsförsäkringar som ger dig fler försäkringsdagar och/eller ett högre lönetak.  

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen

Kontaktuppgifter Akademikernas Inkomstförsäkring: tel. 0770-78 20 50 eller e-post kundservice@inkomstforsakring.com.