Anställningsformer

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) finns två möjliga anställningsformer, tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning, där huvudregeln är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. Avtal om tidsbegränsad anställning får enligt LAS träffas för allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsarbete samt provanställning (om prövotiden är högst sex månader). Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan även andra former av tidsbegränsade anställningar förekomma.  

Timanställning är inte en anställningsform. Att vara timanställd betyder bara att man får ersättning per timme. Anställningen i sig måste vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Tillsvidareanställning

En tillsvidareanställning löper på tills du eller arbetsgivaren säger upp den. Arbetsgivaren måste ha sakliga skäl, exempelvis arbetsbrist, för att säga upp anställningen. Du har rätt att kvarstå i anställning till 68 år (2023 höjs åldern till 69 år).

Tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning gäller för en viss begränsad tid och anställningen upphör när den avtalade anställningstiden går ut och är uppsägningsbar endast om det är särskilt reglerat i kollektivavtal och/eller det enskilda anställningsavtalet (med undantag för provanställning). För att arbetsgivaren ska ha rätt att avsluta en uppsägningsbar tidsbegränsad anställning gäller, precis som för tillsvidareanställning, att sakliga skäl måste förekomma (gäller ej provanställning).

Provanställning är en tidsbegränsad anställning med särskilda regler. En provanställning övergår i en tillsvidareanställning om den inte sägs upp inom prövotiden. Prövotiden får enligt lagen om anställningsskydd vara max sex månader lång. I vissa kollektivavtal finns det reglerat att provanställning till exempel kan förlängas i motsvarande grad om den anställde under prövoperioden varit sjuk under en längre tid.

En provanställning är en osäker anställning i den mån att arbetsgivaren kan säga upp anställningen utan sakliga skäl. Huruvida en anställning ska inledas med en provanställning eller ej är en förhandlingsfråga mellan dig och din blivande arbetsgivare och regleras i ditt enskilda anställningsavtal.

Här kan du läsa mer om Anställningsavtal och ta del av vår checklista