Anställningsavtal

Ditt enskilda anställningsavtal är bland det viktigaste du skriver på i ditt liv – det reglerar ju faktiskt både din tid och din ekonomi. Anställningsavtalet är ett bindande avtal mellan två parter, dig och arbetsgivaren. Just därför är det viktigt att du vet vad det är du skriver på för att – ”pacta sunt servanda” – ingångna avtal gäller. Skriv inte under ett avtal som du inte fått tid att gå igenom i lugn och ro. Ta dig tiden att ställa frågor för att reda ut och förtydliga avtalet, så att det är klargjort vid påskrift vad som förväntas av båda parter och hur detta regleras.

Enligt 6 c § LAS är arbetsgivare skyldiga att senast en månad efter att du påbörjat ditt arbete ha gett dig skriftlig information om ”villkor av väsentlig betydelse” som gäller för dig. Villkoren bör formuleras som ett anställningsavtal. Vad avtalet ska innehålla beror på om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal, blir det som står i anställningsavtalet extra viktigt. Det kan vara så att pension och övertidsersättning inte är reglerat, eller sjuklön efter 14:e kalenderdagen.

För dig som är medlem i Sveriges Farmaceuter har vi en checklista (PDF nedan) du kan använda dig av där du enkelt kan se vilka punkter som bör finnas med i ditt anställningsavtal. Vi rekommenderar att du kontaktar vår medlemsrådgivning om det uppstår frågor. Du kan få ditt anställningsavtal granskat av en ombudsman.

Här visas Sveriges Farmaceuters checklista som är exklusiv för dig som är medlem i förbundet. Notera att du behöver vara inloggad för att se checklistan.