Anställningsavtal

Vi rekommenderar att du reglerar villkoren för din anställning i ett skriftligt avtal med underskrift från både dig och aktuell arbetsgivare innan du påbörjar anställningen. Förhandla om allt som är viktigt för dig och säkerställ att allt ni är överens om finns med i avtalet.

Har arbetsgivaren kollektivavtal omfattas du av tjänstepension och trygghetsförsäkringar men saknas kollektivavtal behöver du förhandla om detta och skriva in i anställningsavtalet.

Du som är medlem i Sveriges Farmaceuter kan ta del av vår checklista (PDF nedan) och se vad som bör finnas med i ditt anställningsavtal. Du kan också få ditt anställningsavtal granskat innan du skriver under. Har du frågor om ditt avtal och/eller vill skicka in ett avtalsförslag för granskning kontakta medlemsrådgivningen. 

Här kan du som är medlem ta del av Sveriges Farmaceuters checklista. Du behöver vara inloggad för att se checklistan.