Kollektivavtal offentlig sektor

Här har vi samlat de avtal som gäller för dig som är medlem och anställd inom offentlig sektor.

Landsting
För landstingsanställda medlemmar gäller att förbundet tillhör Akademikeralliansen och därmed omfattas våra medlemmar av det kollektivavtal  som gäller mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Akademikeralliansen,  dvs.  HÖK-T  där löneavtalet ingår samt allmänna bestämmelser -  AB.

Löneavtal Akademikeralliansen-SKL

Allmänna bestämmelser Akademikeralliansen-SKL

Statligt

Inom statlig sektor så ingår förbundet i Saco-S och detta innebär att våra medlemmar omfattas av kollektivavtalet mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Löneavtalet ingår i RALS-T och allmänna villkor återfinns i Alfa-T.

Utdrag RALS-T Löneavtal

Villkorsavtal-T Saco-S

Ramavtal, RALS-T Saco-S

Protokoll Saco-S