Industriavtalen

För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är det de Saco-anslutna fackförbunden med flest medlemmar inom avtalsområdet, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som förhandlar med arbetsgivarna. Sveriges Farmaceuter förmedlar våra avtalsfrågor genom dem.

Avtalskraven 2020 

Här kan du läsa om avtalskraven som överlämnats till IKEM

Tidslinje för industriavtalen

Oktober: viktiga ekonomiska rapporter släpps. I rapporterna ger olika parter, både oberoende ekonomer som avtalsrörelsens parter, sin syn på de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen.

Oktober/november: facken inom industrin presenterar avtalsplattformen. Avtalsplattformen utgör det inriktningsbeslut facken har enats om inför avtalsrörelsen och klargör vilka frågor som ska drivas.

20 december: arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan gör en kravväxling och lämnar över sina avtalskrav.

Januari till mars: förhandlingar pågår

1 mars: opartiska ordförande inkluderas i förhandlingarna. Detta är reglerat i industriavtalen och syftar till att upprätthålla arbetsfred och för att säkerställa att parterna kan enas.

31 mars: industriavtalen löper ut. 1 april ska nya avtal gälla = märket sätts