Industriavtalen

För industriavtalen har vi ingen egen partsställning, här är det de Saco-anslutna fackförbunden med flest medlemmar inom avtalsområdet, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna som förhandlar med arbetsgivarna. Sveriges Farmaceuter förmedlar våra avtalsfrågor genom dem.

Tidslinje för industriavtalen

Oktober: viktiga ekonomiska rapporter släpps. I rapporterna ger olika parter, både oberoende ekonomer som avtalsrörelsens parter, sin syn på de ekonomiska förutsättningarna inför avtalsrörelsen.

Oktober/november: facken inom industrin presenterar avtalsplattformen. Avtalsplattformen utgör det inriktningsbeslut facken har enats om inför avtalsrörelsen och klargör vilka frågor som ska drivas.

20 december: arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan gör en kravväxling och lämnar över sina avtalskrav.

Januari till mars: förhandlingar pågår

1 mars: opartiska ordförande inkluderas i förhandlingarna. Detta är reglerat i industriavtalen och syftar till att upprätthålla arbetsfred och för att säkerställa att parterna kan enas.

31 mars: industriavtalen löper ut. 1 april ska nya avtal gälla = märket sätts