Fullmäktige

Med start 2021 kommer förbundet att samlas till ordinarie fullmäktige varje år, till skillnad från vartannat år som det var tidigare. Då kommer förbundets verksamhet för det kommande året att beslutas, samt fyllnadsval för att fylla eventuella poster som blivit tillgängliga, att genomföras. Med start ordinarie fullmäktige 2022 kommer styrelse och övriga poster att väljas med en mandatperiod på tre år till skillnad från två år som det är nu.

 

Fullmäktige – en viktig plattform för beslut

Vad ska Sveriges Farmaceuter ägna sig åt under det kommande året, och vad ska förbundets resurser – medlemmarnas avgifter – användas till? Det är grundläggande frågor när förbundet samlas för fullmäktige.

2021 års ordinarie fullmäktige genomfördes 26–27 november på Elite Palace Hotel i Stockholm. Här kan du läsa en sammanfattning av vilka beslut som fattades under mötet.

Ditt förbundsmedlemskap – en möjlighet att påverka

Inför och under fullmäktige kan du som medlem bidra och därigenom påverka förbundets framtid.

Du kan skriva motioner och berätta vad du anser att förbundet bör fokusera på. Du kan även anmäla ditt intresse till din sektion, beroende på vilken bransch du jobbar inom (apotek, offentlig, industrin, eller student) och berätta att du önskar vara delegat och rösta om beslut på fullmäktige. 

Slutligen kan du påverka genom att själv ställa upp till val för förbundets centrala poster, eller genom att nominera en kollega.