Om jag gör fel

Alla kan vi göra fel. Som hälso- och sjukvårdspersonal är det bra att känna till vad man ska göra om felet man begår har lett till skada eller risk för skada på patient/kund.

Att tänka på

  • Ta det lugnt! Men inse att du inte kan vara objektiv i eget ärende. Be därför gärna om råd och hjälp omedelbart.
  • Informera arbetsledningen, om den inte känner till händelsen.
  • Skriv ner din bild av händelsen steg för steg, om du kommer ihåg den. Notera speciella omständigheter – t.ex. många sjuka, låg bemanning, långa köer, datorproblem, restsituation, bristande rutiner, splittrad arbetssituation.
  • Det är viktigt med dialog och öppenhet mellan inblandade när intern utredning sker. Men låt inte andra på arbetsplatsen påverka din redogörelse. Du ska ge din version.
  • Be om extern hjälp om du är osäker hur du skall skriva el. dyl. Ta gärna en första kontakt med ombudsman på kansliet (se kontaktuppgifter nederst på hemsidan). Ta ytterligare kontakt om anmälan enligt Lex Maria görs till Socialstyrelsen.
  • För en kollegial diskussion – kontakta jourhavande farmaceut (se nedan) eller annan farmaceut i etikrådet. 

Etikforum

Ledamöter i Etikforum kan ge stöd och vara diskussionspartner åt kollegor som gjort fel eller när det gäller ett etiskt problem i yrkesutövningen.

Etikforum

Stöd från kansliet

På förbundskansliet kan du få råd och stöd hur du ska hantera en anmälan mot dig. Kansliet kan ge juridisk information och rådgivning, hjälpa till att utforma skrivelser och ge allmän stöttning.  

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Här hittar du kontaktuppgifter till kanslipersonalen