Legitimationsansvar i en stressig arbetsmiljö på apotek

Hur går det egentligen ihop?

Farmaceuterna vid öppenvårdsapoteken har ansvaret för att en hög patientsäkerhet upprätthålls, samtidigt som arbetsmiljön blir alltmer stressig med låg bemanning och oförutsebara och ibland långa arbetstider. Om avvikelser uppstår och fel inträffar kan det leda till att farmaceutens legitimation ifrågasätts. Inträffar detta på grund av brister i arbetsmiljön med påverkan på patientsäkerheten, går det då att försvara sig och hänvisa till en pressad arbetssituation?

Nej, det går ju inte, vilket visar på problemet att legitimationen och arbetsmiljön inte hänger ihop som det borde göra.

Sveriges Farmaceuter strävar efter att fånga upp problem som rör detta område. Om du som farmaceut hamnar i en situation där du upplever att arbetsmiljön är sådan att du inte kan ta det professionella ansvaret för ditt arbete kan du nu anmäla detta till förbundet, kontakta oss här. Det är också viktigt att du har en dialog med din Läkemedelsansvarig (LMA) på apoteket eftersom det är LMA som ansvarar för att arbetet på apotek sker patientsäkert.

Förbundet gör i samarbete med Etikforum en bedömning av om anmälan skall tas upp i en särskild referensgrupp av arbetsmiljöexperter inom apoteksföretagen och i gruppen ingår även förbundet. Genom en strukturerad dialog i gruppen kommer förbundet att arbeta för att patientsäkerheten sätts i första rummet genom att apotekare och receptarier får möjlighet att ta ett full farmaceutiskt ansvar i sitt dagliga arbete.