">

Legitimation för apotekare och receptarier

Från och med 1 januari år 2000 måste apotekare och receptarier inom hälso- och sjukvården, inklusive apoteksverksamhet, vara legitimerade för att få utöva sitt yrke.

Legitimationens främsta syfte är att värna om patientsäkerheten. Den innebär en garanti från samhället till allmänheten och patienterna att den som legitimeras har den kompetens som behövs för yrket. Socialstyrelsen utfärdar legitimation efter ansökan. Legitimationen är personlig.

Legitimationen kan återkallas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i särskilt allvarliga fall av till exempel oskicklighet eller olämplighet i yrkesutövningen. I praktiken blir det då ett yrkesförbud för den berörda apotekaren eller receptarien att arbeta inom apoteksverksamhet eller någon annan del av hälso- och sjukvården. Men man kan få tillbaka sin legitimation om man kan styrka att förhållandena ändrats.