Inkomstförsäkring och a-kassa

Som medlem i Sveriges Farmaceuter erbjuder vi dig en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad.

Inkomstförsäkring

Sveriges Farmaceuters inkomstförsäkring ger dig tillsammans med a-kassan 80 procent av din månadslön (upp till 80 000 kr per månad) vid arbetslöshet. För att ha rätt till ersättningen måste du vara med i Akademikernas a-kassa (AEA) och ordinarie medlem i Sveriges Farmaceuter.

Här kan du läsa mer om inkomstförsäkringen

A-kassa

Ditt medlemskap i Sveriges Farmaceuter innebär inte att du automatiskt blir medlem i Akademikernas a-kassa. Du måste själv ansöka om medlemskap.

Här kan du ansöka om medlemskap i akadermikernas erkända a-kassa

Vill du veta mer?

Akademikernas
Inkomstförsäkring

Öppettider: 8.00 - 16.00
TEL 0770-782050
E-POST kundservice