FOKUS kompetensutveckling

Poängsystemet FOKUS står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för yrkesverksamma inom Sveriges Farmaceuter. FOKUS innebär att man samlar poäng på genomförd kompetensutveckling.

Fokuslogotyp, orm i mitten och det står fokus. omringande text säger fortlöpande kompetensutveckling för Sveriges farmaceuterFOKUS omfattar föredrag, workshops, e-kurser, regionmöten, artikelförfattande etc. Både externa och interna utbildningar räknas. För att en utbildning ska kunna poängsättas behöver den innefatta farmaci och/eller verktyg för att omsätta den farmaceutiska professionen i praktiken. Förbundets professionsutvecklare bedömer utbildningen och vid behov konsulteras det så kallade FOKUS-rådet.

Fördelarna med FOKUS är många. Poängsystemet gagnar både dig som farmaceut och din arbetsgivare då det tydliggör din kompetens och din rätt till kompetensutveckling. Poängen kan integreras i ditt CV och anpassas till individuella planer för kompetensutveckling på din arbetsplats. Systemet synliggör och dokumenterar farmaceuters kompetensutveckling även mellan olika arbetsgivare och kan användas vid anställningsintervjuer, utvecklingssamtal etc.

Det här är en service som erbjuds yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Farmaceuter. Förbundet får, enligt lag, inte registrera uppgifter om andra personer än de egna medlemmarna.

Hur beräknas poängen?

  • 3 poäng av de 12 ska kunna härröra från egen lästid exempelvis att läsa en bok eller tidskrift som är professionsinriktad. De resterande 9 poängen ska härröra från andra typer av aktiviteter.
  • Alla aktiveter som pågår mindre än 1 halvdag ger 1 poäng per timme.
  • En aktivitet som pågår längre än en halvdag får max 5 poäng per dag och max 10 poäng för en hel aktivitet. Detta för att uppmuntra en bredd i inhämtande av kompetensutveckling.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till förbundets professionsutvecklare. Kontaktuppgifter här