FAQ om studentsektionen

Hur nominerar jag mig själv eller andra till studentsektionen?

Det är inte längre möjligt att nominera en kandidat till studentsektionens styrelse för mandat 2019-2020.

När och var infaller årsmötet 2019?

Det infaller den 25/5. Årsmötet anordnas i Uppsala på BMC. Sal meddelas närmare årsmötet. 

Vilka får komma på årsmötet?

Alla studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter är välkomna på årsmötet, oavsett om man är nominerad eller inte.

Vi kommer även att möjliggöra för deltagande genom Skype om man inte har möjlighet att närvara på plats i Uppsala. Om man önskar vara med över Skype behöver man meddela detta till studentsektionen. Skicka ett mail till: ava.joher@sverigesfarmaceuter.se, namnge ditt mail till "Årsmöte, skype". 

Varför ska man delta på studentsektionens årsmöte?

Studentsektionens ordförande, Ava Joher svarar:

"Om man vill kunna påverka sin utbildning, sin framtida arbetsmarknad och vill påverka andra i sin bransch och utbildning är det fackliga engagemanget helt rätt.

Att engagera sig fackligt ger en ovärderliga erfarenheter och är riktigt roligt. Under mina tre år i studentsektionens styrelse har jag lärt mig sådant jag aldrig hade lärt mig annars. Alla studenter som vill påverka eller som bara är nyfikna på vad fackligt engagemang innebär bör komma på årsmötet!"