Nominera till studentsektionens styrelse 2019-2020

Studentsektionens styrelse hanterar nationella frågor som rör studenternas framtida
arbetsmarknad och deras situation under studietiden. Styrelsen strävar efter bättre
förhållanden för studenterna på de olika lärosäten i Sverige.

Studentsektionens centrala styrelse består av en ordförande och minst 4 ledamöter som väljs på ett årsmöte varje år. Varje lärosäte med en farmaceutisk grundutbildning har rätt att finnas representerad i studentsektionens styrelse. Studentsektionens ordförande sitter även med i förbundsstyrelsen, således finns studenternas åsikter representerade i förbundets högsta ledning.

Studentsektionen möts i Stockholm på Sveriges Farmaceuters kansli eller genom skype 3-4 gånger per termin. På mötena diskuterar styrelsen exempelvis:
vilka frågor som ska drivas, hur sektionens arbete skall synliggöras, utgör en remissinstans till förbunsstyrelsen, planerar för FramtidsFarmaceuterna etc. 

Studentsektionens styrelse röstas fram av studentmedlemmar under ett årsmöte. Årsmötet infaller den 25 maj 2019 och anordnas i år i Uppsala. Studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter har även möjlighet att närvara via en livesändning. Alla studentmedlemmar i Sveriges Farmaceuter är välkomna till årsmötet och tillsammans röstar vi fram den nya studentsektionsstyrelsen. 

Här hittar du vanliga frågor och svar om årsmötet


Det går inte längre att nominera till studentsektionens styrelse 2019-2020. Du är varmt välkommen på årsmötet den 25/5 för att rösta om fram din nya styrelse.