Farmaceut med utländsk examen

Har du nyligen flyttat till Sverige och har en farmaceutisk legitimation? Läs det här!

I Sverige är runt 70% av alla anställda medlemmar i ett fackförbund. Sveriges Farmaceuter är fack- och professionsförbundet för farmaceuter. Vår främsta uppgift är att stötta våra medlemmar i fackliga frågor, att utveckla och marknadsföra apotekares och receptariers kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. 

Läs mer om oss här

Är du farmaceut med utländsk examen och kompletterar din utbildning för att ta ut din yrkeslegitimation? Klicka här

Är du farmaceut med utländsk examen och har ett arbetstillstånd? Klicka här