">

Stipendier för fackligt engagemang

Du som är tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier eller är förtroendevald inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigad att söka medel från Stipendiefonden.

Vill du utveckla både dig själv och det fackliga arbetet i Sacofederationen? Sök medel från Sacos fackliga stipendiefond.

Läs mer om ansökan och kvalifikationer för att söka medel här.