">

Vanliga frågor och svar om förtroendeuppdrag

Vill du göra din arbetsplats bättre för dig och dina kollegor, skapa nya kontakter och bli inspirerad? Då ska du engagera dig i Sveriges Farmaceuter.

Vad innebär det att vara förtroendevald?

Att vara förtroendevald innebär att andra ger dig förtroendet att företräda dem och påverka sådant som är viktigt på arbetsplatsen, till exempel rörande arbetsmiljö och anställningsförhållanden, omorganisationer eller andra förändringar inom verksamheten. Ett sådant förtroende är något att vara stolt över!

Du väljer själv hur mycket eller hur lite du vill engagera dig. Det finns många olika uppdrag att välja mellan och din insats är värdefull, oavsett omfattning!

Måste jag kunna allt om facket?

Självklart inte! Vi ser till att du får den utbildning som behövs. Varje termin erbjuder vi kurser, antingen specialkurser via din lokalförening eller allmäna via annat SACO-förbund. Din lokalförening och förbundets förhandlingsfunktion hjälper dig rätt.

Hur ska jag få tid för uppdraget?

Du har Förtroendemannalagen på din sida. Den ger dig, som facklig förtroendeman, en särskild ställning på arbetsplatsen. Detta innebär att du får skydd för ditt fackliga uppdrag och för dina rättigheter är du utför uppdrag. Den innebär också att du har rätt till betald ledighet om så krävs. Det är viktigt är att du anmäler ditt uppdrag till din arbetsgivare, annars omfattas du inte av Förtroendemannalagen.

Vad kommer min arbetsgivare att säga?

De flesta arbetsgivare uppskattar en stark facklig motpart. Det skapar dynamik och framgång och underlättar för arbetsgivaren att fullfölja sina skyldigheter enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL).
Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna samarbetar och kommer överens. Det är grunden för det man brukar kalla den svenska modellen.