Anmäl intresse att bli förtroendevald

Anmäl ditt intresse för att bli förtroendevald via formuläret. Vi har samlat de vanligaste frågorna och svaren kring fackligt engagemang och dessa hittar du här

Välkommen med din anmälan!

Anmäl intresse att bli förtroendevald

Jag vill veta mer

Fackligt ombud

Som fackligt ombud företräder du dina kollegor i förhandlingar och i samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande, personalpolitik, organisationsförändringar och mycket annat.

Skyddsombud

Ett skyddsombud företräder dig som arbetstagare i frågor som rör arbetsmiljön på din arbetsplats. Skyddsombudet väljs/utses på arbetsplatsen och har ett förtroendemannauppdrag.