Anmäl ditt intresse för att bli förtroendevald här

Innan du anmäler ditt intresse för att bli förtroendevald, kan du läsa igenom de vanligaste frågorna och svaren kring fackligt engagemang. De hittar du här

    
 Jag jobbar på... 
 Annat arbetsställe... 
    
 Jag är intresserad av följande uppdrag... 
    
 Jag vill veta mer!


 
 Mitt namn 
 Min e-postadress 
 Mitt telefonnummer 
   

Ledamot

Som medlem i Sveriges Farmaceuter ingår man i en akademikerförening på sin arbetsplats. I den kan medlemmar från andra Saco-förbund ingå. Det är akademikerföreningen som är den lokala fackliga hemvisten.

Förhandlingsombud

Som förhandlingsombud företräder du dina kollegor i förhandlingar och i samverkan på arbetsplatsen. Det kan gälla löner, anställningsvillkor, medbestämmande, personalpolitik, organisationsförändringar och mycket annat.

Skyddsombud

Ett skyddsombud företräder dig som arbetstagare i frågor som rör arbetsmiljön på din arbetsplats. Skyddsombudet väljs/utses på arbetsplatsen och har ett förtroendemannauppdrag.

Kontaktperson

Uppdraget är begränsat och okomplicerat. Som kontaktperson får du information från förbundet som du ansvarar för att sprida till dina kollegor. Det kan handla om kurser, förhandlingar eller annat.